Reunions amb col·lectius

Massa gent sense Masses intenta no perdre el contacte que té amb els diferents col·lectius de circ que han conegut arreu del món.

Mantenir la “Xarxa de circ” ben forta i unida és una tasca molt important per a que el projecte segueixi endavant.

trobada mgsm

El passat mes de gener del 2014, vem poder fer un Skype amb el “Colectivo Nido de las artes” desde Nicaragua.

Advertisements